Kiểm soát chất lượng

fhj

1. Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng, đó là hệ thống ITKU, chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm.
2. Chúng tôi mua nguyên liệu thô từ công ty lớn, khi nhận được nguyên liệu thô, chúng tôi sẽ lấy mẫu đến phòng thí nghiệm và làm các xét nghiệm.
3. Chúng tôi có phòng làm việc được tiêu chuẩn hóa, chúng tôi có quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa và công nhân chuyên môn hóa.
4. Chúng tôi có phòng thí nghiệm tốt và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thiết bị chuyên nghiệp.
5. Chúng tôi lấy mẫu cho mỗi lô hàng trước khi xếp hàng và giữ mẫu trong ít nhất 3 tháng.
6. Chúng tôi luôn cung cấp đào tạo cho công nhân của chúng tôi để cải thiện khả năng kỹ thuật của họ.
7. Chúng tôi có thiết bị tiên tiến và bảo trì thường xuyên, để mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
8. Chúng tôi quan tâm đến cuộc sống và gia đình của người lao động, để giải quyết những lo lắng phía sau của họ, để họ cam kết tập trung hoàn toàn vào công việc của mình.